Việt Nam cần nhanh chóng đón đầu cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Diễn đàn Cách mạng Công nghiệp (CMCN) lần thứ tư dưới sự chủ trì của Bộ Công Thương tổ chức ngày 11/4 tại Hà Nội.  (Đọc thêm)