Lâm Đồng xúc tiền đầu tư, thương mại và du lịch

16:53 | 03/01/2018

Ngày 26/12, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2017 tại TP. Đà Lạt, đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII.  (Đọc thêm)