Xử lý Hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty CP Phát triển Thương mại CNT Việt Nam

Bản in
Xử lý Hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty CP Phát triển Thương mại CNT Việt Nam

Hiện nay, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đang trong thời gian tổng hợp khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp đối với Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam.

Ngày 27/6/2017, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam trên trang thông tin điện tử của Cục CT&BVNTD. Ngày 28/6/2017, Cục đã có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tổng hợp thông tin về khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp đối với Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam.

Theo quy định tại điểm (b) khoản 3 Điều 17 Thông tư 24/2014/TT-BCT, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục CT đăng tải Thông báo nêu trên, Cục CT&BVNTD không nhận được bất kỳ đơn nào của người tham gia bán hàng đa cấp khiếu nại về việc Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP (nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp).

Trong khoảng thời gian này, Cục CT&BVNTD chỉ nhận được duy nhất đơn của các ông, bà Bùi Ngọc Vịnh (Khối 10, Phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Tâm (Xóm Nghi Hà, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Giáo (Khối 5, phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) vào các ngày 18/7/2017, ngày 17/8/2017, ngày 15/9/2017 đề nghị Cục CT&BVNTD chưa giải quyết rút tiền ký quỹ đối với Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình xác minh đơn, Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam cho biết, các ông bà trên không phải là người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty mà chỉ là cổ đông đang sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty. Và các ông bà trên cũng không cung cấp được chứng cứ chứng minh 3 ông bà trên là người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam (không cung cấp được hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp ký với Công ty).

Do đó, trong quá trình giải quyết đơn, Cục CT&BVNTD đã nhiều lần trả lời với nội dung: Đề nghị cung cấp bằng chứng chứng minh 03 ông bà là người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty. Trường hợp ông bà không phải là người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty (không ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty, không có quyền lợi phát sinh từ hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP), tranh chấp của ông bà không liên quan và không được giải quyết bởi tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam. Đối với các hành vi vi phạm khác (ngoài phạm vi quản lý của Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp), đề nghị ông bà liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết. Đến ngày 03/10/2017, Cục CT&BVNTD đã nhận được Đơn đề nghị rút đơn khiếu nại của 3 ông bà trên.

Như vậy, đến nay, Cục CT&BVNTD chưa nhận được bất kỳ đơn nào của người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam khiếu nại Công ty về việc Công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Cục CT&BVNTD đề nghị những người tham gia bán hàng đa cấp đã gửi khiếu nại theo quy định tại điểm (b) khoản 3 Điều 17 Thông tư 24/2014/TT-BCT nhưng không được nêu tên ở trên liên hệ ngay với Cục CT&BVNTD theo địa chỉ 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024 2220 5015; fax: 024 2220 5003. Đến ngày 24 tháng 11 năm 2017, nếu không tiếp nhận thêm thông tin từ người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam, Cục CT&BVNTD sẽ thực hiện thủ tục giải tỏa ký quỹ cho Công ty theo quy định tại điểm (c) khoản 3 Điều 17 Thông tư 24/2014/TT-BCT.

Tin mới cập nhật
Các tin khác