Xử lý các dự án yếu kém thuộc ngành Công Thương: 15 “nút thắt” quá hạn phải quyết tâm tháo gỡ!

Bản in
Xử lý các dự án yếu kém thuộc ngành Công Thương: 15 “nút thắt” quá hạn phải quyết tâm tháo gỡ!

Hoàn thành phần lớn nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao về việc xử lý 12 dự án yếu kém của ngành Công Thương; tuy nhiên, còn 15 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành - là nút thắt lớn nhất trong công tác xử lý các dự án kém hiệu quả, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các bộ, ngành, đơn vị có liên quan để đưa ra những đề xuất cụ thể.

Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ - chỉ đạo buổi làm việc

15 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành

Tại buổi làm việc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương diễn ra sáng 21/4 tại Hà Nội, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ - phân tích: “Buổi làm việc này nhằm mục đích đánh giá toàn diện, đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo giao các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan đến 12 dự án. Bảo đảm các nhiệm vụ được giao phải được thực hiện đúng tiến độ theo yêu cầu. Đồng thời, phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng giải quyết hoặc có biện pháp tháo gỡ, điều chỉnh”.

Thông tin tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết, về việc xử lý 12 dự án yếu kém của ngành, Bộ Công Thương và các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án được giao 120 nhiệm vụ. Đến nay, đã hoàn thành 91 nhiệm vụ, 20 nhiệm vụ chưa hoàn thành vẫn trong thời hạn và 9 nhiệm vụ chưa hoàn thành đã quá hạn. Các bộ, ngành, cơ quan có liên quan được giao 69 nhiệm vụ và đã hoàn thành đúng hạn 29 nhiệm vụ, 34 nhiệm vụ chưa hoàn thành nhưng vẫn còn hạn; 6 nhiệm vụ đã quá hạn nhưng chưa hoàn thành.

Theo danh mục nhiệm vụ được giao, 15 nhiệm vụ đã quá hạn gồm: Thanh tra Chính phủ có 2 nhiệm vụ (quá hạn 21 ngày); Bộ Tài chính 2 nhiệm vụ (quá hạn 2 tháng 21 ngày); Bộ Công Thương 2 nhiệm vụ (1 nhiệm vụ quá hạn 2 tháng 21 ngày và 1 nhiệm vụ quá hạn 21 ngày); Vinachem, Công ty CP Phân đạm và hóa chất Hà Bắc 2 nhiệm vụ (quá hạn 21 ngày); Vinachem DAP2 2 nhiệm vụ (1 nhiệm vụ quá hạn 2 tháng 21 ngày và 1 nhiệm vụ quá hạn 21 ngày); TISCO 1 nhiệm vụ (quá hạn 21 ngày); Vinasteel phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai 1 nhiệm vụ (quá hạn 21 ngày); Công ty Cổ phần NLSH Dầu khí miền Trung 1 nhiệm vụ (quá hạn 21 ngày); Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC), Bộ Giao thông Vận tải 2 nhiệm vụ (1 nhiệm vụ quá hạn 1 tháng 21 ngày và 1 nhiệm vụ quá hạn 21 ngày).

Cần có kế hoạch chi tiết trong xử lý nhiệm vụ tồn đọng

Theo Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, một số nhiệm vụ chưa hoàn thành đều có lý do cụ thể, cả về điều kiện khách quan và chủ quan. Bộ Công Thương cũng đã có đánh giá trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan tới 12 dự án. Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn hạn chế, những nhiệm vụ phức tạp kéo dài cần được tháo gỡ từ Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bộ Công Thương

Các vấn đề vướng mắc trong việc xử lý những nhiệm vụ được giao đối với 15 nhiệm vụ quá hạn đã được đại diện các Bộ, đơn vị liên quan thông tin cụ thể.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa - thành viên của Tổ công tác - bày tỏ, trong 15 nhiệm vụ quá hạn, qua giải trình của các Bộ, đơn vị thì nổi lên những vấn đề chính như: Công tác chỉ đạo, sai phạm khó xử lý liên quan tới hợp đồng, đầu tư, quyết toán...; trong đó, vướng nhất là vấn đề tài chính, quyết toán, đầu tư. Cần xem xét khách quan, cái nào xử lý về hành chính, chuyên môn thì làm, cái nào không được thì phải có hướng cụ thể.

“Đề nghị các bộ, ngành tập trung quan tâm hơn. Một mình Bộ Công Thương thực hiện sẽ rất khó, bởi đây là những dự án lớn liên quan đến nhiều bộ, ngành, nhiều vấn đề xử lý và cần có ý kiến của Thủ tướng” - Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa khẳng định.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng đề nghị các bộ, ngành tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ có cơ chế giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, làm sao để 12 dự án này có thể đưa vào hoạt động hoặc có hướng xử lý cụ thể.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhìn nhận, 15 nhiệm vụ quá hạn thực sự là những nút thắt. Qua các ý kiến của các bộ, ngành, tổng công ty, Tổ công tác ghi nhận những đề nghị xuất phát từ thực tế để báo cáo Chính phủ. Tuy nhiên, Tổ công tác yêu cầu các bộ, ngành thực hiện nghiêm việc giải quyết các nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tinh thần của Thủ tướng là quyết tâm tạo thuận lợi nhất về cơ chế chính sách để tạo điều kiện cho các nhà máy hoạt động trở lại. Nếu không hoạt động trở lại phải có phương án rõ ràng. Tuy nhiên, muốn làm gì cũng phải hoàn thành quyết toán có kiểm toán các dự án nói trên.

“Từ tinh thần cuộc họp hôm nay, yêu cầu Bộ Công Thương đưa ra kế hoạch chi tiết để xử lý những vấn đề tồn đọng. Những kiến nghị của các tập đoàn, tổng công ty liên quan tới sự phối hợp của các bộ, ngành; Văn phòng Chính phủ sẽ là cơ quan tạo điều kiện giúp các đơn vị đôn đốc thực hiện, có trả lời bằng văn bản. Các nhiệm vụ đang trong hạn cũng phải có báo cáo tiến độ cụ thể để Tổ công tác báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017 vào đầu tháng 5 tới” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Tin mới cập nhật
Các tin khác