Xây dựng khung pháp lý cho dịch vụ vận tải kiểu Grab và Uber

16:34 | 04/12/2017

Mới đây, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN đã tổ chức hội thảo Xây dựng khung pháp lý cho dịch vụ công nghệ kết nối vận tải - tổng kết kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.  (Đọc thêm)