Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, năm 2017, tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh đã đạt mức cao nhất trong 3 năm ...