Xây dựng chính sách kinh tế - xã hội phù hợp cho đất nước

Bản in
Xây dựng chính sách kinh tế - xã hội phù hợp cho đất nước

Ban Kinh tế Trung ương phải luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị để luôn chủ động trước mọi diễn biễn của tình hình, góp phần tích cực trong việc hoạch định những cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với thực tiễn sinh động của đất nước, tạo ra những bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.

Đây là chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - Đinh Thế Huynh tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Kinh tế Trung ương diễn ra sáng 11/1/2017.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại hội nghị

Thông tin tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định: Năm 2016, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương và chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Bên cạnh triển khai thực hiện các đề án lớn, công tác thẩm định của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2016 đã có những đổi mới và nâng cao về chất lượng, thể hiện được bản lĩnh và chính kiến; Nhiều ý kiến thẩm định của ban đã có những đóng góp quan trọng trong tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, điển hình như việc tham mưu, đề nghị dừng các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Ngoài ra, trong năm qua, công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Ban về việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về kinh tế - xã hội của Đảng đối với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương cũng đã được Ban chú trọng đổi mới để đảm bảo thực chất và hiệu quả hơn. Năm 2016, Ban Kinh tế Trung ương cũng là số ít các ban đảng đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Ban trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Năm 2017 dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm, không đồng đều. Trong điều kiện nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng với việc thực hiện cam kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh đã yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương cần tập trung cao độ cho việc hoàn thành đề án “Tổng kết 10 năm 2006 - 2016 việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững; Đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước; xã hội hóa dịch vụ công" và các đề án trình Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XII sắp tới thông qua;

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề chiến lược dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm tiền đề xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIII. Chủ động, tham mưu giúp cấp ủy các địa phương trong việc xây dựng chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. 

Tin mới cập nhật
Các tin khác