Theo ông Phạm Lương Sơn – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, tính hết tháng 10/2017, chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ước 73.026 tỷ đồng, trong đó, có hơn 41.000 ...