Tiếp tục hỗ trợ các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố tổ chức tập huấn chuyên sâu là một trong những giải pháp của Quỹ Phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá trong hai năm ...

Xác định mục tiêu đi tiên phong trong phòng chống, đẩy lùi tác hại thuốc lá, thời gian qua, ngành y tế tỉnh Đăk Lăk đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào thiết thực ...