Sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp trong thời gian qua đã kéo theo nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, nhu cầu tuyển dụng nhân sự ...

Nhờ môi trường đầu tư được cải thiện và cơ chế chính sách hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp, trong 3 tháng đầu năm 2018 hoạt động thu hút đầu tư, sản xuất công nghiệp, ...