Với chức năng đào tạo đa ngành nghề, đa bậc học, 1 chuyên ngành tiến sĩ, 14 chuyên ngành thạc sĩ, 36 chuyên ngành đại học và 18 chuyên ngành cao đẳng, hàng năm, Trường ...

Với mong muốn kết nối và lan tỏa tình yêu Việt Nam từ những điều bình dị, GrabBike triển khai dự án "Việt Nam sau tay lái", diễn ra từ ngày 10/11/2017 đến hết ngày ...