Như tin Báo Công Thương đã đưa vào khoảng 2 giờ sáng 17/7, tàu vận tải VTP 26 tải trọng 5.100 tấn, chở 4.700 tấn than cùng 12 thuyền viên và 1 du khách do ...

Bão số 2 đổ bộ vào Nghệ An gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, cây xanh, hoa màu. Đặc biệt, theo thống kê sơ bộ của ngành Điện có 108 cột điện trung thế ...