Được đánh giá là tỉnh trong Top đầu toàn quốc trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, Ninh Bình đã tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện đồng bộ các ...

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) xuất khẩu cà phê tháng 11/2017 ước đạt 83.000 tấn đạt trị giá 185 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà ...