Doanh thu của hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và thu nhập của thành viên tăng lên; việc chuyển đổi HTX và giải thể, sáp nhập các HTX hoạt động kém hiệu quả được thực ...

Giá con giống, giá thức ăn gia súc, giá thuốc thú y… vẫn giữ nguyên, nhưng giá lợn hơi lại giảm kỷ lục khiến nhiều hộ chăn nuôi lợn điêu đứng, không còn khả năng ...

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, tuy đã giữa vụ, nhưng chữ đường niên vụ 2016 - 2017 đang ở mức thấp. Đặc biệt, tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và Nam ...

Những ngày cuối năm 2016, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cùng các doanh nghiệp hội viên đã thực hiện chuyến khảo sát nhằm đánh giá tình hình sản xuất hồ tiêu niên vụ 2016 ...