Doanh nghiệp (DN) có nhu cầu đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, trong khi ở nhiều nơi, nông dân lại bỏ đất hoang. Để gỡ “nút thắt”, tích tụ và tập trung ...

Chư Prông là một huyện của tỉnh Gia Lai mà kinh tế chủ yếu dựa vào việc phát triển cây công nghiệp, đặc biệt là nhóm cây công nghiệp dài ngày như: cao su, cà ...

Ngày 24/5, tại Hà Nội, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Ipsard) phối hợp Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội thảo triển vọng nông nghiệp ...