Được đánh giá là tỉnh trong Top đầu toàn quốc trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, Ninh Bình đã tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện đồng bộ các ...

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) xuất khẩu cà phê tháng 11/2017 ước đạt 83.000 tấn đạt trị giá 185 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà ...

Hai đợt lũ trong tháng 11 đã gây thiệt hại không nhỏ đối với người trồng hoa Tết tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Các làng trồng hoa thuộc thị xã Hương Thủy và huyện Phú ...

Con đường khởi nghiệp nào cũng khó khăn, đặc biệt đối với khởi nghiệp nông nghiệp, cần có niềm đam mê thực sự, lựa chọn được con đường đi tới thành công.