Trong điều kiện nguồn nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trồng trọt hạn chế thì việc quản lý, bảo đảm chất lượng phân bón trên thị ...

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT)- Nguyễn Xuân Cường- tại Hội nghị “Định hướng công tác bảo vệ thực vật (BVTV) trong tình hình mới” ...

Nông nghiệp thông minh sẽ là giải pháp và hướng đi chiến lược cho sự phát triển của nông sản Việt Nam về cả sản lượng và chất lượng, hướng đến một nền nông nghiệp ...

Với tổng số 1.298 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản cùng nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, ngành nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu ...