Sau 2 ngày tranh tài (8-9/8) tại tỉnh Thanh Hóa, Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV năm 2017, khu vực 2 dành cho 16 đội tuyển nông dân đã kết ...