Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật được đánh giá là nội dung đạt hiệu quả tốt của khuyến công Quảng Bình, giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) mạnh dạn ứng ...

Ngày 14/4, tại Đà Nẵng, Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng phối hợp với Trung tâm XTTM Đà Nẵng, Công ty Tổ chức triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild tổ chức họp ...

Là tỉnh đang phát triển mạnh mẽ, dự báo, năm 2017, tốc độ tăng trưởng phụ tải điện của Thanh Hóa sẽ đạt từ 15 - 20%. Nhằm đáp ứng đủ điện cho phát triển ...

Với những nỗ lực của Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay, các khu kinh tế (KKT) và khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh đã ...