Tận dụng sức lan tỏa của Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (CVĐ), các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực đổi mới công ...