Quảng Nam hiện có hơn 6.000 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, trong đó, nhiều DN quy mô quốc gia và khu vực, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để có được kết ...

Các chương trình hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể, phát triển mẫu mã sản phẩm…đã giúp thương hiệu của một số làng nghề trên địa bàn TP. Hà Nội được nhận diện trên ...