Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo TP. Hải Phòng giải trình Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 quy định mức thu, chế độ thu, ...

Dù đã có nhiều giải pháp tích cực trong thực hiện lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng sinh học E5, tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải tháo gỡ để ...

Đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2017 ở mức từ 18%, ngành ngân hàng Hải Phòng đang triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, bám sát chỉ đạo của Chính phủ về chính ...

Trung tuần tháng 3/2017, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4. Đây là cơ hội lớn để vùng ...