Việc kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) về Bình Dương và Đồng Nai hiện mới chỉ hoàn thành phần nghiên cứu, nguồn vốn để thực hiện dự án vẫn chưa ...