Đó là điều rõ rệt nhất khi nói về nông sản Nghệ An trong những năm vừa qua. Nói “gian truân” bởi nông nghiệp tỉnh đang dựa quá nhiều vào thời tiết để sản xuất, canh ...

Sau nhiều năm tổ chức thi “Trình diễn pháo hoa quốc tế” rất thành công, năm 2017 thành phố Đà Nẵng (TPĐN) đã quyết định nâng tầm cuộc thi này lên thành “Lễ hội pháo ...

Ngày 27/2, UBND tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Dự kiến hơn 600 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ...