Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm ...

Tháng cuối cùng trong năm âm lịch cũng là thời gian nhộn nhịp nhất ở các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngay từ trong năm, các làng nghề đã tất ...