Sau một thời gian phát động chương trình "Góp cờ Tổ quốc tặng ngư dân”, ngày 23-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ tiếp nhận. Kết ...