Mục đích của chương trình là định hướng một cách chính xác và khoa học, được trang bị những kỹ năng cần thiết ngay từ khi mới nhập trường đại học, nhằm nâng cao tỉ ...

Ngày 1/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty tuyển dụng trực tuyến VietnamWorks đã tổ chức sự kiện việc làm – công nghệ TECH EXPO 2016 với sự tham gia của hơn 1400 chuyên ...