Chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ ABG-Open được xây dựng dựa trên tinh thần đào tạo của Học viện Hành chính và quản trị Matsushita (Nhật Bản). Sau khi tổ chức được 2 khóa ...

Để thực hiện nhiệm vụ chung và hài hòa các lợi ích, Công đoàn Trường đại học Công nghiệp Việt Trì thường xuyên phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các phong trào thi ...