Làm thế nào để sinh viên có các kỹ năng nghề cơ bản để sau khi ra trường có việc làm ngay?. Để giải bài toán này, Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công ...

Nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập của ngành Dệt may, trong những năm qua, Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng ...

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch (CĐTM&DL) đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới trong giảng dạy và công tác tuyển sinh và đã đạt được những kết quả khả ...

Từ năm học 2015 - 2016, Trường Đại học (ĐH) Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) được Chính phủ cho phép thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự ...