IYF World Camp 2017 đã chính thức khởi động ngày 30/3/2017, tại Cung điền kinh Hà Nội dưới sự điều phối của Trung tâm giao lưu văn hoá quốc tế (CCIC) thuộc Liên hiệp các ...

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), mục tiêu giai đoạn 2017 – 2020, hằng năm đưa từ 100.000 - 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó ...

Sau một năm thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) công lập giai đoạn 2014 - 2017 theo Nghị quyết 77/NQ-CP và Nghị định ...

Ngày 25/3 tại Hà Nội, Trường Phổ thông liên cấp Olympia đã tổ chức Ngày hội STEM (Olympia STEM FAIR 2017), đây là sân chơi khoa học dành cho học sinh Olympia cùng với phụ ...