Làm thế nào để sinh viên có các kỹ năng nghề cơ bản để sau khi ra trường có việc làm ngay?. Để giải bài toán này, Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công ...