Sau một năm thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) công lập giai đoạn 2014 - 2017 theo Nghị quyết 77/NQ-CP và Nghị định ...

Ngày 25/3 tại Hà Nội, Trường Phổ thông liên cấp Olympia đã tổ chức Ngày hội STEM (Olympia STEM FAIR 2017), đây là sân chơi khoa học dành cho học sinh Olympia cùng với phụ ...

Trong khuôn khổ Chương trình hoạt động “Ngành hoá học các trường đại học Việt Nam hướng về sự nghiệp phát triển bền vững của công nghiệp hoá chất (CNHC) ”, Hội Hoá học Việt ...

Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành cơ khí động lực, do Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp ...