Có đi mới thấy, mới cảm nhận hết nỗi nhọc nhằn vất vả của cô giáo cắm bản ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Chưa kể đến những thiếu thốn về cơ sở vật ...