Trong chuỗi hoạt động Festival Hành trình di sản Quảng Nam diễn ra từ ngày 9 tới ngày 14/6/2017, sự kiện được đặc biệt quan tâm trong “Lễ hội sâm núi Ngọc Linh” là việc ...

Sự cần thiết xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần được nhiều đại biểu Quốc hội cũng ...

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển (11/6/1962 - 11/6/2017) với biết bao khó khăn, thách thức cùng nhiều lần đổi tên để phù hợp với từng giai đoạn phát triển, đến nay, ...