Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) là một trong những chương trình kinh tế lớn của Quảng Ninh được khởi động từ năm 2013 và đã bước sang giai đoạn 2 (2017 ...

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tình hình chăn nuôi năm 2017 gặp nhiều biến động, đặc biệt là giá thịt lợn giảm sâu từ đầu năm khiến người chăn nuôi ...