Ngày 12/10/2017, Công ty Anphabe tổ chức Hội nghị nguồn nhân lực Việt Nam hạnh phúc 2017 (Happiness at work Summit) với sự hiện diện của hơn 600 CEO, Giám đốc nhân sự đến từ ...