Năm 2017, Việt Nam đã đón nhận 16 cơn bão, do ảnh hưởng mưa bão nhiều tỉnh miền núi phía Bắc cũng như miền Trung, Tây Nguyên đời sống sản xuất của người dân đã ...