Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành cơ khí động lực, do Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp ...

Không chỉ phối hợp cùng với chuyên môn tổ chức sản xuất, kinh doanh, phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi sản xuất; chăm lo quyền và lợi ích cho ...

Hội thảo do Hiệp hội Nhi khoa Việt Nam và Công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu Abbott phối hợp tổ chức với sự tham dự của các chuyên gia dinh dưỡng nhi khoa ...