Có thể nhận thấy một thực tế là tỷ lệ người hút thuốc lá ở Việt Nam vẫn còn khá cao. Vì vậy để kiểm soát và hướng tới giảm hút thuốc lá nên chăng ...

Năm 2017, hoạt động dầu khí được dự báo tiếp tục có những thách thức, thay đổi, tác động đến hoạt động và đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ). Trước thực trạng ...

Có thể nói, 2016 là năm tạo dấu ấn quan trọng của ngành Công Thương tỉnh Thanh Hóa khi đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch cơ bản đặt ra. Lĩnh vực ...

Sáng 14/2, TP. Hà Nội đồng loạt diễn ra lễ giao nhận quân, đây là đợt giao quân đầu tiên trong năm và được thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự trong năm 2017.

Với mục tiêu chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc, khu công cộng và tăng cường việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại ...