Trong khuôn khổ Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư- Xuân Mậu Tuất 2018, chiều ngày 9/3 tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư, Viện Kinh tế Việt Nam ...