Có thể nói năm 2017 là một năm tỉnh Khánh Hoà có nhiều biến cố. Với ngành điện, sau khi cơn bão số 12 đổ bộ, PC Khánh Hoà gần như tê liệt hoàn toàn, ...