Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến thời điểm 1/1/2018- chuyển đổi xăng sinh học E5 RON 92 sẽ thay thế xăng khoáng RON 92 trên cả nước. Tuy nhiên, theo báo cáo mới ...