Hiện khắp các xã vùng núi Bình Liêu (Quảng Ninh) đang khoác lên mình màu xanh của những cánh đồng dong riềng tươi tốt. Trong đó, bà con xã Húc Động - vựa dong riềng, ...

Hội thi thợ giỏi Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) năm 2017 đã diễn ra ngày 15/8. Hội thi có 26 thí sinh của 13 đội điện lực trực thuộc.