Công đoàn Công Thương Nam Định đang quản lý 31 công đoàn cơ sở (CĐCS); trong đó có 2 CĐCS hành chính sự nghiệp và 29 CĐCS sản xuất, kinh doanh. Tổng số công nhân ...

Từ 1/1/2017, Nghị định số 153/2016/ NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2017 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ chính thức có hiệu lực. Tuy ...

Mặc dù đã có đầy đủ văn bản quy định về xử phạt hành vi hút thuốc lá không đúng nơi, đúng chỗ; vứt mẩu thuốc, tàn thuốc ra môi trường nhưng việc thực thi ...