Nhằm hưởng ứng phong trảo Khởi nghiệp quốc gia, góp phần định hướng và hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; khuyến khích khả năng tư duy, sáng tạo ...

Cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ gây ra những thiệt hại lớn về người, tài sản, hoa màu, những tuyến đê biển, hồ đập nguy cơ vỡ ...