Vinataba đẩy mạnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Bản in
Vinataba đẩy mạnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Đây là phát biểu chỉ đạo của ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch HĐTV Tồng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tại Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05- CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị quán triệt Nghi quyết TW4 của Vinataba

Ông Vũ Văn Cường cho biết, mục đích của Hội nghị là thông qua việc quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị quyết, đồng thời giới thiệu dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty (TCT), nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trong Tổng công ty nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, trách nhiệm, nêu gương tự giác, tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác. Ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung cao độ cho việc học tập, nghiên cứu, viết thu hoạch, để thu được kết quả tốt.

Ông Vũ Văn Cường - Bí thư đảng ủy TCT Vinataba phát biểu

Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ TCT yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, cụ thể như tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ngay trong tháng 1/2017 đến mọi cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Đại diện BCH Đảng ủy TCT Vianataba tham gia phổ biến Nghị quyết

Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu năm 2017, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm chính trị cao nhất.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe đại diện Đảng bộ cơ sở trình bày các tham luận, đóng góp ý kiến nhằm thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, thiết thực.

Tin mới cập nhật
Các tin khác