Vietcombank tăng hiện diện ở nước ngoài năm 2018

Bản in
Vietcombank tăng hiện diện ở nước ngoài năm 2018

Sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực tài chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng vốn, đảm bảo nguồn vốn cho phát triển kinh doanh và tuân thủ tỷ lệ an toàn, hướng tới tuân thủ Basel II là một trong những nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)  thường niên lần thứ 11 năm 2018  của  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tổ chức ngày 27/4.           

Vietcombank tập trung nâng cao năng lực tài chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng vốn, đảm bảo nguồn vốn cho phát triển kinh doanh

Năm 2017, Vietcombank đã đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao, vươn lên mạnh mẽ để dẫn đầu hệ thống ngân hàng về quy mô lợi nhuận, chất lượng tài sản: tổng tài sản tăng 31,4%; dư nợ tín dụng tăng 17,2%; huy động vốn tăng 21,0% tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,1%, lợi nhuận trước thuế đạt mức 11.341 tỷ đồng, dẫn đầu toàn hệ thống. Bên cạnh đó, cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn có sự chuyển biến rõ nét về chất; theo sát với định hướng phát triển của Vietcombank từ bán buôn sang bán lẻ và định hướng thu hút nguồn vốn huy động chi phí thấp.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank,  ông Nghiêm Xuân Thành cho biết: năm nay ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực tài chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng vốn, đảm bảo nguồn vốn cho phát triển kinh doanh và tuân thủ tỷ lệ an toàn, hướng tới tuân thủ Basel II; tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn; gia tăng hiệu quả kinh doanh, cơ cấu danh mục tài sản nợ - có, nâng cao chất lượng tài sản và xử lý nợ xấu,… Đồng thời, Vietcombank cũng sẽ thành lập 6 chi nhánh mới gồm 05 chi nhánh trong nước và 1 chi nhánh ở Lào trên cơ sở phê duyệt của NHNN. Bên cạnh đó còn triển khai thành lập Văn phòng đại diện Vietcombank tại NewYork, chi nhánh ngân hàng con tại Úc…

Các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể: tăng trưởng tổng tài sản ~14%, tăng trưởng dư nợ tín dụng ~15%, tăng trưởng huy động vốn ~15%, tổng lợi nhuận trước thuế đạt ~13.300 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức ~8%,…Các định hướng lớn cho giai đoạn 2018 - 2023 cũng đã được HĐQT đề xuất với trọng tâm là hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2020 làm nền tảng vững chắc cho những đột phá trong giai đoạn tiếp theo; phát huy mọi lợi thế, tranh thủ mọi cơ hội, linh hoạt, nhạy bén và quyết liệt trên mọi phương diện nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng các mặt hoạt động của ngân hàng, đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Ban lãnh đạo Vietcombank cũng đã trả lời các câu hỏi của đại diện các cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm như:  Kế hoạch phát triển mạng lưới, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới.

 Đại hội đã bầu 8 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, và ông Nghiêm Xuân Thành Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã trúng cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu tuyệt đối.

 

Tin mới cập nhật
Các tin khác