Ngành Công Thương: Nhìn lại một năm ấn tượng

Đẩy mạnh tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, quyết liệt trong cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, loại bỏ bớt các thủ tục, điều kiện kinh doanh là những kết quả mà Bộ Công Thương đã đạt được năm 2016. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để toàn ngành Công Thương tự tin bước tiếp trong hành trình mùa Xuân mới 2017.