Lạng Sơn: Tạo môi trường thuận lợi cho hàng hóa xuất, nhập khẩu

Thời điểm gần cuối năm tại các cửa khẩu Lạng Sơn ngày càng sôi động, đặc biệt không xảy ra tình trạng ách tắc nông sản, hoa quả xuất khẩu... Các lực lượng chức năng trên địa bàn đang tập trung để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hàng hóa xuất, nhập khẩu.