Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam - Cú “huých” mới cho dịch vụ logistics

Đến năm 2020, tỷ trọng đóng góp vào GDP của ngành logistics đạt 5%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt 15-20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 40%... – đó là một số mục tiêu chính được đề ra tại Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam sắp được Chính phủ ban hành. Phóng viên Báo Công Thương có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương xung quanh kế hoạch này.