Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Diễn đàn phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2017. Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận những thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp (DN) Việt Nam, từ đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khu vực DN.