Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam: “Tổng quan - Hệ thống - Chính xác - Hữu ích” - Phần 2

17:11 | 24/11/2017

Được công bố lần đầu tiên vào ngày 29/3/2017, Báo cáo xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam 2016 do Bộ Công Thương xây dựng đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp (DN), Hiệp hội, các Sở, ngành và chuyên gia kinh tế. Thông qua việc xuất bản thường niên, đây được kỳ vọng sẽ là một cuốn “sách trắng” về XNK