“Chào Sài Gòn” là chủ đề của cuộc thi ảnh lần thứ I do Công ty TNHH 2SaiGon tổ chức dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, được diễn ra từ ...

Giọng hát đầy trải nghiệm của Thu Phương kết hợp với chất giọng cao vút của Bằng Kiều hay những âm thanh vỹ cầm ngân nga, vui tươi của những “nghệ sỹ nông dân” Làng ...