Bản Đôn huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk, vùng đất Tây Nguyên nổi tiếng với truyền thống săn và thuần dưỡng voi rừng, đồng thời đây cũng là khu du lịch sinh thái, văn hóa ...

Ngày 2/4, tại xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội, Lễ hội Bình Đà 2017 đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi.