Du lịch là ngành kinh tế còn non trẻ, nhưng thời gian qua đã có đóng góp lớn vào phát triển đất nước. Với ý nghĩa đó, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết đưa ...

Ngày 15/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông báo chính thức về hội nghị “Đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững APEC” tại Hạ Long, Quảng Ninh, ...