Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đang hướng đến một thị trường khách đa dạng. Bên cạnh nguồn khách đến từ các thị trường truyền thống, ngành ...

Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 6 năm 2017 với chủ đề “Quảng Nam - Hành trình kết nối di sản” diễn ra từ ngày 7-14/6/2017. Đây là hoạt động nhằm quảng bá, tôn ...