Trưng bày kỷ vật về đường Trường Sơn huyền thoại

18/05/2013 09:40:00

Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 54 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 – 19/5/2013), tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Bảo tàng Bắc Ninh tổ chức triển lãm, trưng bày hơn 500 hiện vật, tài liệu chiến tranh với chủ đề “Kỷ vật Trường Sơn - con đường huyền thoại.”

CôngThương - Triển lãm trưng bày được chia theo bốn phần gồm Con đường bí mật (giai đoạn 1954-1964 ); Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến (giai đoạn 1965-1972 ); Hoàn thiện thế trận Trường Sơn tham gia tổng tiến công trong Chiến dịch Hồ chí Minh (giai đoạn 1973-1975 ); Vinh quang người lính Trường Sơn (từ 1975 đến nay).Nội dung trưng bày gồm hơn 500 hình ảnh, tài liệu, hiện vật là kỷ vật quý giá của các hội viên Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh như quân trang, quân dụng, đồ dùng cá nhân, chiến lợi phẩm thu được của kẻ thù… đã gắn bó sâu sắc với các cựu chiến binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ hơn nửa thế kỷ qua.

Cuộc trưng bày nhằm tái hiện quá trình chiến đấu và phát triển tuyến chi viện chiến lược đường Trường Sơn huyền thoại, những đóng góp to lớn của những thế hệ bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại; đồng thời góp phần quan trọng vào công tác giáo dục truyền thống, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Triển lãm trưng bày từ nay đến cuối năm 2013 để phục vụ khách tham quan.

 

Theo TTXVN


PHẢN HỒI