Theo báo cáo Cạnh tranh du lịch và lữ hành của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) mới công bố, Việt Nam đã tăng thêm 8 bậc, lên vị trí thứ 67 trên bảng ...