Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 08- NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mới đây, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao ...

Sau nhiều năm tổ chức thi “Trình diễn pháo hoa quốc tế” rất thành công, năm 2017 thành phố Đà Nẵng (TPĐN) đã quyết định nâng tầm cuộc thi này lên thành “Lễ hội pháo ...