Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung kỳ họp thứ 3

Bản in
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung kỳ họp thứ 3

Sáng nay (17/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và cho ý kiến về về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Tại phiên họp, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, trên cơ sở đề nghị của cơ quan hữu quan và ý kiến của đại biểu Quốc hội, việc cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng được đề nghị bổ sung vào nội dung trình Quốc hội.

Riêng đối với việc phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, do cơ quan trình không bảo đảm tiến độ chuẩn bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa cho ý kiến, nên không có căn cứ để bổ sung nội dung này vào dự kiến chương trình kỳ họp.

Các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị bổ sung dự án Luật về Hội để trình Quốc hội xem xét, thông qua. Đồng thời giải trình rõ hơn về việc rút 4 dự án trong số 8 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến (chiếm tỷ lệ đến 50%). Các đại biểu cho rằng điều này cho thấy việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội vẫn chưa nghiêm túc. Do đó, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo rút kinh nghiệm sâu sắc và khắc phục tình trạng này trong thời gian tới. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cần cân nhắc kỹ trước khi trình Quốc hội quyết định bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp, tránh tình trạng bị áp lực về thời gian dẫn đến không bảo đảm chất lượng nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định.

Dự kiến, thời gian tiến hành kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV là 22,5 ngày làm việc. Chương trình sẽ dành tối thiểu khoảng 10 ngày từ khi thảo luận tại hội trường cho đến khi biểu quyết thông qua đối với mỗi dự án luật để có thời gian tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện. Đồng thời, bố trí thời điểm thông qua các dự án luật gần ngày bế mạc kỳ họp để sau khi kết thúc kỳ họp, Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban có thời gian rà soát, hoàn thiện văn bản luật cuối cùng trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực và gửi Chủ tịch nước công bố (chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày luật được thông qua).

Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thêm, đến nay, các nội dung của kỳ họp đều đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (trừ nội dung kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước; báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri). Tại phiên họp này, một số nội dung như dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13; dự thảo Nghị quyết về Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2, lần 3. Tính đến ngày 15/5, đã có 12 dự án luật được gửi đến đại biểu Quốc hội.

Dự kiến, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 22/5 và bế mạc vào ngày 21/6.

TIN LIÊN QUAN
Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo về trả lời kiến nghị của cử tri

Tin mới cập nhật
Các tin khác