Ứng dụng công nghệ mới trong đào lò

Bản in
Ứng dụng công nghệ mới trong đào lò

Theo quy hoạch, ngành than phải tăng sản lượng khai thác từ 40 triệu tấn hiện nay lên 60 - 80 triệu tấn vào năm 2030. Nhằm đẩy nhanh tiến độ đào lò và khai thác than tại các vỉa sâu là hết sức cần thiết. Để đạt mục tiêu này, Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 đã liên tục đổi mới công nghệ.

Kỹ sư Công ty xây dựng mỏ Hầm lò 1 tại Hầm lò -350 Than Núi Béo

Năm 2017, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giao công ty đào 9.960m lò, công ty lên kế hoạch thực hiện 10.400m lò, vượt chỉ tiêu của TKV giao khoảng 15%. Ngay từ những ngày đầu năm, công ty đã chỉ đạo quyết liệt trong điều hành sản xuất, xây dựng các biện pháp tổ chức thi công nhằm tăng năng suất lao động, đẩy nhannh tiến độ thi công các dự án.

Công ty đã từng bước chủ động đưa vào sử dụng máy đào lò tại các khu vực phù hợp; áp dụng công nghệ chống lò bằng vì neo, bê tông phun và các công nghệ khác trong điều kiện cho phép để giảm chi phí sản xuất, đồng thời đẩy nhanh tốc độ đào lò. Trong điều hành sản xuất, công ty huy động tối đa năng lực thiết bị, chuẩn bị tốt các biện pháp thi công, giải pháp kỹ thuật đào lò; đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời, chất lượng các loại vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất. Ngoài ra, công ty áp dụng một số thiết bị đo đạc, quan trắc địa chất mới để thường xuyên cập nhật và dự báo về điều kiện địa chất ở các gương lò. Từ đó, chủ động làm việc với chủ đầu tư tìm biện pháp xử lý kỹ thuật nhanh nhất, đáp ứng kịp thời cho thi công.

Điển hình tại Dự án Than Núi Béo, lần đầu tiên TKV nghiên cứu và thi công công nghệ đào lò giếng đứng (LGĐ). Thay vì phải hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà thầu nước ngoài, những người thợ Hầm Lò 1 đã tạo đột phá quan trọng cho ngành than qua việc làm chủ công nghệ đào LGĐ. Các hoạt động tổ chức thi công, lắp đặt thiết bị được chuẩn bị kỹ lưỡng giúp Lò chợ 41101 thuộc Khu IV - Vỉa 1 của Than Núi Béo đi vào khai thác sớm hơn 15 ngày so với kế hoạch.

Ông Lê Trung Toán - Giám đốc Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 - cho biết: Với mục tiêu của TKV sẽ khai thác 60-80 triệu tấn than vào năm 2030 thì phải khai thác xuống sâu. Qua thăm dò địa chất chúng tôi thấy nếu khai thác ở mức âm 150m so với mặt biển thì trữ lượng than tìm kiếm được khoảng 3,6 tỷ tấn. Vì vậy, đầu tư mở các LGĐ, đổi mới công nghệ để có điều kiện khai thác than tại các vỉa sâu là hết sức cần thiết.

Theo lãnh đạo công ty, việc ứng dụng khoa học công nghệ mới, thực hiện cơ giới hóa khai thác, đào lò là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao mức độ an toàn, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, tăng sản lượng than hầm lò, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Ông Lê Trung Toán - Giám đốc Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1: Đối với các mỏ xây dựng mới như Núi Béo, Khe Chàm II-IV, TKV xác định theo hướng áp dụng những công nghệ tiên tiến, ưu tiên cơ giới hóa đồng bộ cho công suất lớn; xây dựng những đơn vị mũi nhọn, đầu tàu thực hiện cơ giới hóa để nhân rộng trong tập đoàn.

Tin mới cập nhật
Các tin khác