Tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp tại Long An đạt trên 88%

Bản in
Tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp tại Long An đạt trên 88%

Sở Công Thương Long An cho biết, toàn tỉnh hiện có 32 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.368 ha, trong đó: 32/32 cụm công nghiệp có chủ đầu tư hạ tầng; 14 cụm công nghiệp đã hoạt động (806 ha) và tiếp nhận doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Thông tin về hoạt động thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2016, ông Lê Minh Đức - Giám đốc Sở Công Thương Long An - cho hay, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Long An đã có văn bản thỏa thuận với Bộ Công Thương để điều chỉnh xóa 5 cụm công nghiệp với diện tích 533,4 ha và bổ sung 5 cụm công nghiệp mới có diện tích 295,1612 ha.

Như vậy, đến hết năm 2016 tỉnh có 14 cụm công nghiệp đang hoạt động, đã thu hút 8 doanh nghiệp, thuê lại 13,52 ha đất (trong đó 4 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng và 4 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đầu tư là 6,9 triệu USD). Lũy kế đến nay, 14 cụm công nghiệp đang hoạt động thu hút 263 dự án (gồm 60 dự án có FDI với tổng vốn đầu tư 209,609 triệu USD và 203 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 5.333,13 tỷ đồng); tổng diện tích đất cho thuê lại 411,4758 ha, tỷ lệ lấp đầy của các cụm công nghiệp hoạt động là 88,37%; đã có 185 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút khoảng 16.000 lao động làm việc.

Trong kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp năm 2017, tỉnh Long An sẽ phối hợp thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư nhằm nâng cao tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp cao hơn mức 88,37% trong năm 2016.

Để hoàn thành mục tiêu, ngành Công Thương Long An sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI nhằm kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời hỗ trợ triển khai các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với các dự án đầu tư không triển khai, chậm tiến độ trong các cụm công nghiệp. 

Tin mới cập nhật
Các tin khác