Tuyển than Hòn Gai đảm bảo việc làm cho người lao động

Bản in
Tuyển than Hòn Gai đảm bảo việc làm cho người lao động

Kết thúc quý I/2017, Công ty Tuyển than Hòn Gai đã tổ chức mua và vận chuyển đạt 2,3 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 2,2 triệu tấn than sạch và đạt mức doanh thu 2.439 tỷ đồng.

Công ty đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác kỹ thuật cơ điện, vận tải, đầu tư nâng cấp sửa chữa các thiết bị trong dây chuyền sản xuất, duy trì ổn định các thiết bị, đáp ứng yêu cầu của sản xuất. Tổng giá trị sửa chữa thiết bị trong quý I đạt 14 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của tập đoàn trong việc giao nhận than nguyên khai, chủ động thực hiện công tác pha trộn than sạch từ than sản xuất với than sạch thu mua của các vùng miền để tăng nguồn than tiêu thụ, giảm tồn kho.

Đặc biệt, hiện nay Công ty Tuyển than Hòn Gai tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo quyết định của tập đoàn. Từ đầu năm, tổng số lao động của công ty là 1.339 người. Tuy nhiên, kể từ ngày 1/3/2017, công ty tiếp nhận thêm 869 cán bộ, công nhân viên và người lao động cùng các cơ sở vật chất đi kèm từ Công ty Kho vận Hòn Gai, nâng tổng số cán bộ, công nhân viên hiện nay của công ty là 2.189 người, trong đó có 658 lao động nữ. Theo đó, công ty chỉ đạo các phòng ban, phân xưởng tiến hành rà soát lao động, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, bố trí phù hợp và cân đối giữa sản lượng tiêu thụ, đảm bảo tiết kiệm lao động. Song song với đó, công ty chủ động giải quyết các kiến nghị của người lao động liên quan đến chế độ chính sách, xây dựng chỉnh sửa bổ sung các quy chế sắp xếp, bố trí lao động phù hợp để đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập hợp lý cho người lao động.

Dự kiến trong quý II/2017, Công ty Tuyển than Hòn Gai tổ chức thu mua, vận chuyển và tiêu thụ 2,244 triệu tấn than các loại.

Theo Vinacomin

Tin mới cập nhật
Các tin khác