Vụ việc Khaisilk thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến các thương hiệu Việt nói chung và các sản phẩm lụa Việt nói riêng. Tuy nhiên, các nghệ nhân, doanh nghiệp, hộ gia ...

Thông qua các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi do Sở Công Thương Lai Châu phối hợp với UBND huyện Tam Đường, Nậm Nhùn (Lai Châu) tổ chức, các sản phẩm, ...

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Ban chỉ đạo 264) của tỉnh Đồng Nai trong năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức ...