Từ 1/6, Hà Nội cấp chứng chỉ hành nghề dược trực tuyến mức độ 3

Bản in
Từ 1/6, Hà Nội cấp chứng chỉ hành nghề dược trực tuyến mức độ 3

Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 1/6, Sở chính thức triển khai cấp chứng chỉ hành nghề dược trực tuyến mức độ 3 cho cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở.

2 thủ tục hành chính công trực tuyến trong lĩnh vực dược được thực hiện lần này là cấp mới chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; cấp lại chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất, rách nát, thay đổi thông tin cá nhân, hết hạn hiệu lực) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
 
Thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dược trực tuyến mức độ 3 được hướng dẫn và thực hiện trên cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến TP. Hà Nội tại địa chỉ https://egov.hanoi.gov.vn. Khi triển khai cấp chứng chỉ hành nghề trực tuyến, Sở Y tế Hà Nội không tiếp nhận hồ sơ đề nghị bằng văn bản giấy của cá nhân.
 

Tin mới cập nhật
Các tin khác