Năm 2017, Công ty Than Nam Mẫu gặp không ít khó khăn, nhưng với tinh thần điều hành quyết liệt và sáng tạo nên các chỉ tiêu kinh tế đều tăng so với kế hoạch. ...

15 năm chưa phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng những thay đổi của Than Quang Hanh có thể dùng từ "kỷ lục", biến cái không thể thành có thể…

Mùa xuân năm nay, Công ty CP Than Hà Lầm bước sang tuổi thứ 58. Ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2018, Giám đốc công ty Trần Mạnh Cường đã dành cho tôi ...

Năm 2017 là một năm Công ty Than Quang Hanh - TKV gặp nhiều khó khăn nhất. Tuy nhiên, với tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” của hơn 3.600 cán bộ công nhân viên chức, ...