“Người thợ mỏ chúng tôi ngày nay đã không còn nhiều vất vả như xưa, được chăm lo chu đáo về đời sống, việc làm, sinh hoạt một cách đầy đủ, được đi thăm quan ...

Được đánh giá là đơn vị tiên phong của TKV trong đầu tư đổi mới công nghệ mang lại hiệu quả, năm 2017, Công ty Than Nam Mẫu tiếp tục áp dụng một số công ...

Đây là khẳng định của đồng chí Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng đoàn công tác tại buổi làm ...