9 nhóm giải pháp lớn cho năm 2014

23/12/2013 19:36:32

Hôm nay (ngày 23/12), Chính phủ đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và triển khai Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

CôngThương - Năm 2013, dưới sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các địa phương, tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2013 có sự chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi phát triển của nền kinh tế; khó khăn trong sản xuất kinh doanh được tháo gỡ, nợ xấu từng bước được xử lý, an sinh và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện.

Lạm phát được kiềm chế, nền kinh tế tiếp tục phục hồi, GDP cả năm ước tăng khoảng 5,4%, cao hơn năm 2012 (5,25%). Trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, phải ưu tiên mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô trong một thời gian khá dài thì đây là mức tăng hợp lý, thể hiện sự chỉ đạo tập trung, sát sao của Chính phủ, sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành và toàn dân.

Thị trường trong nước cơ bản ổn định, mạng lưới lưu thông hàng hóa tiếp tục phát triển, công tác chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, đầu cơ, trốn thuế đạt được nhiều kết quả, góp phần chủ yếu  kiềm chế tăng tốc độ giá tiêu dùng.

Chính sách tiền tệ và tài khóa đã được điều hành chặt chẽ, thận trọng và linh hoạt phù hợp với diễn biến của kinh tế vĩ mô, qua đó vừa tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa ổn định giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát.

Theo chương trình làm việc, hội nghị diễn ra trong hai ngày 23 và 24/12. Kết thúc hội nghị, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 để thống nhất triển khai trong toàn quốc.

Năm 2014, Quốc hội đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước khoảng 5,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP; tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước 5,3%.

Tại phiên họp, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã trình bày dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Theo đó có 9 nhóm giải pháp lớn chủ yếu được đề ra trong năm 2014.

Thứ nhất, tiếp tục ổn định kinh  tế, vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Theo đó, thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả. Thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng gắn với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung xử lý nợ xấu, trích lập dự phòng rủi ro, cơ cấu lại nợ, hạn chế nợ xấu gia tăng; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra và công khai, minh bạch hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng với đó, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá; thu hồi và giảm nợ đọng thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát luật về thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

Rà soát lại các chính sách thu ngân sách, điều chỉnh bảo đảm phù hợp với lộ trình giảm thuế theo các cam kết quốc tế. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm đúng dự toán được duyệt. Triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước, sự nghiệp công, cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, chi cho lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác. Không mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật); quản lý chặt chẽ để hạn chế tối đa chi chuyển nguồn. Từng bước xử lý dứt điểm các khoản mà ngân sách còn nợ.

Thứ hai, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Theo đó, tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất.

Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó về mặt thể chế, đáng chú ý năm 2014 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ Đề án liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký hộ khẩu và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đề án thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế.

Thứ tư, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Trong đó đáng chú ý Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Tăng cường nhân lực y tế chất lượng cao và đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ y tế. Kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cá nhân không còn xứng đáng đứng trong đội ngũ thầy thuốc.

Thứ năm, sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng  phó với biến đổi khí hậu.

Thứ sáu, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Thứ bảy, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Chính phủ giao nhiệm vụ năm 2014, giảm tai nạn giao thông so với 2013.

Thứ tám, mở rộng  và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế.

Thứ chín, tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận cho toàn xã hội, một lòng đưa đất nước đi lên.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chính phủ mong muốn nghe nhiều ý kiến của các địa phương nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014. Thủ tướng đề nghị các địa phương tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong năm 2013, cả những mặt được và những hạn chế, yếu kém nhằm thống nhất nhận thức và hành động theo Nghị quyết của Chính phủ, cùng chung sức tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 mà Quốc hội đã thông qua.

Nguyễn Hải


PHẢN HỒI