Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII:

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

27/05/2013 16:01:54

Hôm nay (ngày 27/5), các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Đây là dự thảo được đông đảo cử tri cả nước quan tâm và sẽ đưa ra lấy ý kiến đóng góp tại hội trường Quốc hội ngày 3/6 tới đây.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ.

CôngThương - Hơn 26 triệu ý kiến góp ý

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và được tổ chức góp ý bằng nhiều hình thức thích hợp và đã được chuyển đến từng hộ gia đình, đến công nhân, học sinh, sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng, đến các tổ viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể xã hội. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cũng đã được gửi xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Hoạt động lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị. Việc lấy ý kiến nhân dân không chỉ huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân ở trong nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài để góp ý, hoàn thiện dự thảo mà còn phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc xây dựng Dự thảo Hiến pháp, cũng như thực thi Hiến pháp sau này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Thời gian qua, việc góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã nhận được sự quan tâm sâu sắc và đồng tình ủng hộ của nhân dân. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính t.rị- pháp lý dân chủ, sâu rộng, chất lượng trong các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị. Nhiều ý kiến đóng góp thể hiện tâm huyết, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao của công dân đối với Hiến pháp. Những ý kiến hay, có cơ sở khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước phải được tiếp thu tối đa. Còn với các ý kiến đóng góp không tiếp thu được, Ban biên tập cần giải trình cụ thể, rõ ràng để nhân dân hiểu.

Theo số liệu được tổng hợp từ báo cáo của các cơ quan, tính nay, đã có hơn 26 triệu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp với hơn 28.000 hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức.

Đánh giá của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam cho thấy, đại đa số các ý kiến góp ý dù góc độ tiếp cận và quan điểm có khác nhau nhưng với  tinh thần xây dựng, đoàn kết và mong muốn bản Hiến pháp này phải phản ánh được sâu sắc ý chí và nguyện vọng của nhân dân; góp phần xây dựng một bản Hiến pháp chất lượng, khoa học, mang tính nhân dân, phù hợp tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Giữ nguyên Điều 4 trong dự thảo

Thảo luận tại tổ, đa số đại biểu tán thành việc giữ Điều 4 quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng là cần thiết. Quy định này khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta. Dự thảo đã bổ sung quy định về bản chất của Đảng theo tinh thần mới của Cương lĩnh, đó là: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”.

Đồng tình với Điều 4 ghi trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Lê Như Tiến (đoàn Quảng Trị) chỉ rõ: “Từ khi có Đảng cho đến nay, Đảng luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân”. Đại biểu cho biết thêm, trong dự thảo ghi: “Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình” là hoàn toàn hợp lý vì mọi hoạt động của Đảng cần phải được nhân dân biết và giám sát, đóng góp ý kiến. Có như vậy, Đảng mới nhận được lòng tin bền vững của tầng lớp nhân dân và sự tồn tại, phát triển của Đảng mới thực sự lớn mạnh.

Cùng quan điểm, đại biểu Giàng A Chu (đoàn Yên Bái) phát biểu: Đất nước ta phát triển như hiện nay không thể không nhắc đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn của đất nước, nhân dân ta vẫn kiên trì đi theo sự lãnh đạo của Đảng, với kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Vì vậy, việc giữ nguyên Điều 4 của chương I trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là hoàn toàn đúng đắn.

Về tên nước, đại biểu Đỗ Bá Tỵ (đoàn Điện Biên), đại biểu Dương Văn Thống (đoàn Yên Bái) khẳng định: Phải giữ nguyên tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam. Tên gọi này ra đời trong bối cảnh nước ta vừa hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định rõ con đường, mục tiêu xây dựng chế độ XHCN của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Tên gọi này đã được sử dụng ổn định từ tháng 7/1976 đến nay, đã được chính thức ghi nhận trong Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Hơn nữa, việc thay đổi tên nước trong thời điểm hiện nay sẽ dẫn đến những hệ quả không có lợi.

Nguyễn Hải


PHẢN HỒI